Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Plasti Dip Sprayburk - Blaze Blue

Plastidip på sprayburk - Blaze Blue

Mer information

239 :-

Utförsäljing Passa på!

169 :-


Plasti Dip

 

Originalet från USA - PlastiDip på spray 

Innehåll: 311g = 400ml

1 flaska täcker ca 0,5 - 1 kvadratmeter.

För målning av fälgar räknar man med ca 1 burk per fälg beroende på storlek och antal ekrar.

Om det du tänker måla har en mörkare nyans bör det grundas med ett par lager vit plastidip för att få den lysande färgen hos Blazefärgerna. Se exempel i videon 


 


Användning:

Ytan som ska sprayas måste vara ren och torr. För bästa resultat, undvik direkt solljus, fuktiga, samt blåsiga förhållanden. Rengör med en Pre-Dip Spray för att säkerställa att ytan är fri från fett, olja, smuts eller gammalt vax.

PlastiDip kommer ut ur munstycket i en finare dimma om burken ställs i varmt vatten (ca 40 grader) 10 minuter innan målning. Det är viktigare att Plastidippen är lite ljummen än att ytan du målar på är det. 

1. Skaka flaskan kraftigt minst 1 minut efter att kulan börjar höras i flaskan.

2. Håll flaskan ca 30-40cm från ytan och måla i jämna drag fram och tillbaka över ytan, överlappa    något varje gång. Lägg på tillräckligt med dip så att ytan får ett jämnt och vått utseende.

 Lägg ett tunnt första lager. Efterföljande lager kan vara något tjockare.

3. Låt torka 30 min mellan varje lager med Dip. Lägg på så många lager som önskas (3-4 i genomsnitt)

4. Låt genomtorka 4 timmar innan användning.

 

Blazefärgerna kan påverkas av solens UV-strålning mer än standardkulörerna.

 

  PlastiDip 311g  

  Fara 

  Mycket brandfarlig  vätska

  Skadligt vid hudkontakt 

Irriterar Huden

  Skadligt vid inandning

  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, gnistor,

  öppen låga eller heta ytor . - Rökning förbjuden

  Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och skyddskläder

  samt ögonskydd eller ansiktsskydd

  VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

  VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att vilar i en

  ställning som gör det lättare att andas. Innehållet och behållaren lämnas

  till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

          

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.