Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

 

 3M                                      

 

 

Läs alltid varningstexterna.

 

Information på produktförpackningarna framhäver endast de viktigaste

bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten. Observera eventuell

förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. 

Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella,internationella och lokala föreskrifter och

bestämmelser.

 

Vi friskriver oss för eventuell felanvändning av produkterna. WaxDog kan inte

göras skadeståndsskyldiga för eventuella skador på matriel eller person som

uppstår som följd av hantering eller kontakt med produkterna. All information på

www.waxdog.se bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande

och bör därför endast användas som vägledning.

 

Alla produkter som saluförs av WaxDog är av oss registrerade hos

Kemikalieinspektionen när så krävs.

 Vi vänder oss till privatpersoner. Vid försäljning till näringsidkare ber vi er

kontakta WaxDog före ett eventuellt köp.

 

 


HemHem