Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

KÖPVILLKOR

 

ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS.

  

Köpvillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Köpvillkor - Företag

Vi säljer endast till privatpersoner men kan leverera till företagsadresser om du väljer att uppge detta vid beställning för att underlätta logistiken. Produkterna säljs för användning inom ramen för privat bruk. Undantag gäller för maskiner som säljs till företag men med en förkortad garanti. (Tillverkarens garantivillkor gäller)  

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för WaxDog.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att WaxDog lider ekonomisk skada, polisanmäls. WaxDog friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i WaxDogs sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot Faktura, Banköverföring alternativt  kortbetalning via Internet.

 

Kreditkort och banköverföring

Vi ger dig möjlighet att kostnadsfritt betala med VISA, Mastercard, Diners eller American Express kreditkort samt banköverföring direkt från din bank (SEB, Nordea, Swedbank eller Handelsbanken) via vår betalplattform hos Certitrade. Certitrade är ledande då det gäller säkra krypterade betallösningar på internet för den svenska marknaden. Vi ser din betalning direkt i samma stund då transaktionen genomförs, vilket ger oss möjlighet att skicka din beställning omgående. Uppkoppling sker givetvis krypterat och säkert via SSL. Betalningen går snabbt och innebär inga extra avgifter för dig. 
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

 

SveaWebPay Fakturering

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av WaxDog överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebli-ven betalning överlämnas fakturan till inkasso. En mindre faktureringsavgift på 29:- inkl moms tillkommer per beställning och vi skickar din beställning omgående.

 

SveaWebPay Delbetala

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos WaxDog. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.


Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 08.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar(normalt 30h leveranstid). Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Leverans sker per post / spedition. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med WaxDog köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

 

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från WaxDog antigen per e-post eller fax.

 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir WaxDog egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel

WaxDog ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor WaxDog bär inget direkt eller indirekt

ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller

annan ekonomisk skada. Allt användande av de produkter vi säljer sker på egen risk och vi ersätter ej produkter, ytbehandlingar, detaljer eller utrustning som blivit skadade i samband med användandet av våra produkter. Vi lämnar inte någon hålllbarhetsgaranti  på färg som är målad / sprayad då hållbarhet kan variera beroende av underlag. Vi lämmnar inte heller garanti på det resultatet som uppnås av målat objekt

 

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta WaxDog reklamationsavdelning på telefon 0703-567031, via e-post info@waxdog.se eller via WaxDogs hemsida www.waxdog.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

 Vid samtliga fall då en vara returneras till WaxDog skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden skall skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till WaxDog skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos WaxDog har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Returnerad vara skall vara oöppnad och oanvänd samt skickas i sin originalförpackning. WaxDog förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

 

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta WaxDog för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

 

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall WaxDog kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till WaxDog, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka WaxDogs kostnader för transport och administration.

 

Transportskadat gods

Om en vara från WaxDog skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL 0771-345 345) dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför WaxDogs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att WaxDog befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

WaxDog förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har WaxDog rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. WaxDog skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt


HemHem