Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Avfettning 25 Produkter

Avfettning
Använd alltid en avfettning innan tvätt så svår smuts löses upp. Tumregel: Alkalisk avfettning på sommaren som löser allt som kommer uppifrån, dvs trädsav, damm, insekter etc.
Kallavfettning på vintern som löser allt som kommer nerifrån, dvs salt, tjära och allt annat som finns på vägarna vinterhalvåret.